fredag 21 mars 2014

Matematikproblem från Svanberga


28 kommentarer:

 1. Jag tänker och förklarar det såhär..

  Om du börjar med att multiplicera 7 med 3 får du ut hut många dagar det snöar. Okej 21 dagar snöar det och var tredje dag skottar han. Om du då tar och dividerar 21 med 3 så borde du få fram hur många dagar han skottar bort 42 cm av snön. Pojken skottar 7 dagar av 21 dagar. Nu kan man tänka på många sett men jag skulle tänka såhär. Om du tar 21 subtraherat med 7 får du fram vilka dagar han inte skottar bort och snön växer med 42 cm. Pojken skottar 7 dagar 42 cm snö. Han skottar bort 7 dagar av 21 för dom dagarna han skottar, skottar han bara bort dagens snö som kommit. för att få svaret multiplicerar du bara 14 med 42 för då får du fram hur mycket han inte skottat och hur mycket som ligger kvar. svar: 588 cm ligger kvar.

  SvaraRadera
 2. Jag tänker och förklarar så här, på 3 veckor så går det 21 dagar alltså 3x7=21

  Sedan så räknar vi ut hur mycket snö som det kommer på 3 veckor, 42x21= 882cm på 3 veckor.
  Johan skottar 3 dagar den första veckan och 2 dagar på dom två sista, sammanlagt så skottar han 7 dagar.
  Sedan tog vi 42x7=294cm, alltså så skottar Johan bort 294cm av 882cm.
  Sedan tog vi 882cm - 294cm= 588cm
  Det som blir kvar av 882cm är 588cm.

  SvaraRadera
 3. Jag börjar med att fråga hur många dagar 3 veckor är. På en vecka är det 7 dagar så det blir 7•3=21. Så 21 dagar. Det snöar varje dag 42 cm så 42•21=882. Var tredje dag skottar han så första veckan skottar han 2 gånger och varje gång 42 cm så 42+42=84.
  Andra veckan skottar Johan 2 gånger så 84 där också. Tredje veckan skottar han 3 gånger 42+42+42=126. Totalt skottar han 42•7=294. Det har snöat 882 cm och han har totalt skottat 294 cm. 882–294= 588 cm, 5 m 88 cm.

  SvaraRadera
 4. Först förklarade jag för honom att han skulle räkna ut hur många dagar de är på tre veckor. . Sen att gångra det med 42 för att det snöade 42 centimeter per dag i tre veckor. 7x3 x 42=__
  Sen sa jag åt han att dela 7x3 med tre för att han skottade var tredje dag.
  21/3=__
  Efter det sa jag åt honom att multiplicera svaret med 42. 21/3x42=__
  Sen sa jag åt honom att subtrahera 21x42- 21/3x42=__
  Då har han fått fram svaret.

  SvaraRadera
 5. Jag tänker och förklarar så här.
  På 3 veckor går det 21 dagar.
  Då blir det 7x3 eftersom på en vecka går det 7 dagar.
  Sen måste man räkna ut hur mycket snö det kommer på 3 veckor.
  Då måste man ta 42x21 och det blir 882 cm.
  Om Johan skottar 42 cm var tredje dag så skottar han måndag, torsdag, söndag, onsdag, lördag, tisdag, fredag.
  Det blir 7 dagar sen så multiplicerar man det med 42 och det blir 294.
  Efter det måste man ta 882-294 och det blir 588.
  Då blev svaret 588 cm snö kvar

  SvaraRadera
 6. Jag tänkte och förklarar det så här: 3 veckor= 21 dagar, alltså tar du 42x21=882.
  Och sen skottar Johan 42 cm var tredje dag, det blir alltså var tredje dag i tre veckor.
  Det blir 42x7=294 cm. Och till sist så subtrahera man 294-882=588

  SVAR: 588 cm.

  SvaraRadera
 7. Jag tänkte och förklarade så här:

  Det snöade ju 42 cm på 21 dagar och det blev 882 cm. Det snöar 42 cm varje dag i 3 veckor. Johan skottar 42 cm varje dag. Hur mycket snö blir kvar? Det snöar 21 dagar på 3 veckor 1 vecka = 7 dagar.
  jag gjorde 21 prickar och då fyllde jag i var tredje prick för att han snöade var tredje dag.då tog jag 42 cm x 7 dagar = 296 cm sen tog jag 882 cm minus 296 cm och det blev 588 cm så det är 588 cm kvar.

  SvaraRadera
 8. Jag tänker&förklarar det såhär:

  Jag ska alltså ta reda på hur mycket Johan skottar på 3 veckor.
  Jag skriver först upp vad jag vet, alltså att det kommer 42 cm varje dag. Då tar jag det gånger 7 eftersom det är 7 dagar på en vecka. Det blev 294 cm, då tar jag 294 gånger 3 för det skulle vara 3 veckor. Det blev 882 cm = 8 m 82 cm. Sen ritade jag upp alla dagar i veckan 3 gånger. Jag ringade in var tredje dag och det blev 7 gånger. Jag tar 7 gånger 42 cm eftersom han skulle skotta bort 42 cm mycket. Det blev 294 cm. Sen tog jag 882 cm minus 294 cm, det blev 588 cm.

  Alltså blev det 588 cm kvar som är samma sak som 5 meter och 88 cm.

  SvaraRadera
 9. Jag förklarar så HÄR: Om man först räknar ut hur mycket det snöar på en vecka.42cm på 7 dar. 42x7=294
  Det var 3 veckor alltså 294x3=882 på 3 veckor.
  II/II/II/II/II/II/II/
  14 dagar skottar han inte.Då blir det 14 dar. Det snöar 42cm på 14 dar.
  14x42=588cm
  Svar:588cm=5m 88cm

  SvaraRadera
 10. Jag tänker och förklara det såhär:

  Det går 7 dagar på 1 vecka och 21 dagar på 3 veckor. Det snöar i 21 dagar och varje dag 42cm, 42 x 21 =882 cm. Alltså snöade det 882cm på 3 veckor. Jag ritade upp 21 prickar och varje prick var en dag, jag fyllde i var tredje prick. Då delade jag 21 med 3 och då fick jag svaret 7. Sedan gångrade jag 42 med 7 = 294 cm. Han skottade 294 cm.
  För att veta hur mycket snö det var kvar så tog jag 882 - 294 = 588 cm
  SVAR: 588 cm kvar eller 5m 88 cm kvar

  SvaraRadera
 11. Jag tänker och förklarar det såhär:
  Jag ska lista ut hur mycket snö som blir kvar när Johan skottat. Först måste man räkna ut hur mycket snö det finns. Jag tar 42x7= 294. Fast det var ju 3 veckor. Då tar man 294x3= 882. Nu vet vi att det finns 882 cm snö. Sedan skrev jag upp veckodagarna och ringade in var tredje. Det blev sju inringade dagar. Sen tog jag 42x7=294. För att kunna lista ut hur mycket snö som är kvar tog jag 882-294= 588cm.

  Svar: Det blir 588 cm snö kvar.

  SvaraRadera
 12. Jag tänker och förklarar så här:

  Det snöar 42 cm i 3 veckor så jag gångrar 42x21 som blir 882 cm. Sen räkna jag att Johan skottar 7 gånger på dom 3 veckorna. Jag gångra 42x7 som blev 294 cm. Sen subtrahera jag 882-294=588 cm. Svar: 588 cm var kvar.

  SvaraRadera
 13. Jag tänkte så här: Först räknade jag ut hur mycket det snöade på en vecka. Alltså 42 X7=294 cm. sen räknade jag hur mycket det snöade på tre veckor då räknade jag 294X3=882cm blev de då och efter tre veckor då har han skottat bort 294 cm och då blir de 294-882=588 och det blev 588 så räknade jag unge!

  SvaraRadera
 14. Jag tänkte och förklarade så här:

  Först räknade jag ut hur många dagar det snöade i. Alltså: eftersom det går 7 dagar på en vecka så tar man det x 3 eftersom det snöade i veckor och svaret blir alltså 21 dagar som det snöade i.
  Sen räknade jag ut hur mycket det snöar på en vecka Alltså: eftersom han skottade 42 cm snö varje dag som tar man det x 7 eftersom det går 7 dagar på en vecka och då blir svaret 294 cm som det snöade på en vecka.
  Sen räknade jag ut hur mycket det snöade på 3 veckor Alltså: eftersom det snöade 294 cm på en vecka så tar man det x 3 eftersom jag vill få ut hur mycket det snöade på 3 veckor och då blir svaret 882.
  Sen ville jag få ut hur mycket han skottade på 3 veckor. Alltså: eftersom det snöade 882 cm på 3 veckor så tar man det / på 3 eftersom han skottade var tredje dag och svaret blir 294
  Sen så måste man ta 882 eftersom det snöade så mycket på 3 veckor - 294 eftersom han skottade så mycket på 3 veckor och då blir det alltså 588 cm kvar och det är svaret.

  Svar: 588 cm snö som blev kvar eller 5 meter och 88 cm snö som blev kvar

  SvaraRadera
 15. Jag tänker så här att jag räknar ut först hur mycket snö det kommer på en vecka 7 gånger 42 och det blir 294 cm på en vecka. sen så tog jag och räknade så här 294 plus 294 plus 294 och det blir 882 cm. Det snöade alltså 882 cm. Jag räknade hur många dagar var tredje dag blir. Det var 7 dagar. sen så tog jag bort det han skottat 7 gånger 42 cm. Det blev 294 cm. Sen tog jag det som hade snöat minus det som han skottat och det blir 588cm.

  SvaraRadera
 16. Man börjar med att multiplicera 7 (dagarna i en vecka) med 3. Sedan tar du och ritar upp 21 streck på ett papper. du stryker var tredje streck och då blir det 14 streck kvar.
  Sedan multiplicerar du 42 med 14 och det blir 588 cm eller 5m 88cm.

  SvaraRadera
 17. Jag tänker och förklarar såhär:

  På 3 veckor går det 21 dagar.
  Det snöar 42 cm snö på 21 dagar, Då tar man 21x42 å det blir 882.
  Han skottar vart tredje dag och då skottar han 7 dagar.
  Då tar man 42x7=294 och sen 882-294=588
  Svar: Det är 588cm snö kvar

  SvaraRadera
 18. Saga Svanberg26 mars 2014 02:57

  Så här förklarar jag.
  Räkna först ut hur många dagar det är på 3 veckor.
  1 vecka= 7 dagar.
  3veckor x 7 dagar = 21 dagar

  Så nu måste du räkna ut hur mycket snö det snöar på 3 veckor.
  42 cm varje dag.
  42 cm x 21 dagar= 882 cm.

  NU VET DU ATT DET SNÖAR 882 CM PÅ 3 VECKOR
  Ta nu reda på hur mycket Johan skottar på 3 veckor.
  42 cm skottar han var tredje dag..
  21 dagar=3 veckor

  Om jag ritar upp 21 dagar på ett papper och skriver in vilka dagar han skottar.
  0 = dagar han inte skottar
  != dagar han skottar
  ! 00 ! 00 ! 00 ! 00 ! 00! 00 ! 00
  Så nu ser du att det är 7 dagar han skottar på.
  42 cm på 7 dagar.
  42 x 7 = 294 cm
  Så nu vet du att han skottar 294 cm på 3 veckor.

  Då gäller det bara att veta hur mycket det blir kvar när han skottar.

  Du vet ju än så länge att det snöar 882 cm på 3 veckor och att han skottade bort 294 cm.

  Så då för att ta reda på det så tar du all 882 cm snö minus det han skottade.

  882-294= 588 cm snö är kvar efter han skottade.

  SVAR: 588 cm snö kvar!

  /Saga

  SvaraRadera
 19. det snöar 42cm varje dag i tre veckor och tre veckor är samma sak som 21 dagar sen tar man 42x21=882. Johan skottar var tredje dag i tre veckor 21 delat i 3=7 så alltså skottar Johan i sju dagar då tar man 42x7=294 då vet man ju både hur mycket de har snöat på tre veckor och hur mycket Johan har skottat på sju dagar så då subtraherar man dom 882-294=588 Svar:det blev 588cm snö kvar

  SvaraRadera
 20. Jag tänker att det på en vecka går sju dagar och på tre veckor går det 21 dagar. Han skottar var tredje dag så på 21 dagar skottar han 7 gånger och 14 gånger skottar han inte. Jag tar 42 (alltså hur mycket han skottar per dag) gånger 7 (hur många gånger han skottar på tre veckor) Det är 294 och det är vad han skottar bort.
  Sen tar jag 42 (hur mycket de snöar) sen 21 (alltså alla dagar på tre veckor) då får jag reda på hur snö det kommer på alla tre veckor. Det är 882. Sen tar jag 882 minus 294 för att få veta hur mycket snö som är kvar. Det är 588cm snö kvar.

  SvaraRadera
 21. Jag tänkte och löste problemen så här : Jag tog 24 x7 för att se hur mycket han skottade på 1 vecka. Sedan tog jag 294 x 3 för att se hur mycket snö det kom på 3 veckor. Sen efter det kom jag ut till att han skottade 7gånger pär dag genom att räkna ut dagarna. Sen tog jag 42 x 7 igen för att se hur han skottade på 7dagar. Efter det tog jag 882 - 294 för att se hur mycket snö som finns kvar. Svaret blev alltså : 588cm finns kvar.

  SvaraRadera
 22. Såhär förklarar jag:

  Först räknade jag hur många dagar det var på 3 veckor. ( 7 •3=21) Eftersom att han skottade 42 cm varje dag i 3 veckor.

  Sedan räknade jag 42 cm eftersom han skottade det per dag.
  Men jag tof 42 cm • 21= 892. Jag tog 21 för att 3 veckor är 21 dagar.
  Alltså snöade det 892 cm sammanlagt.

  Men han skulle skotta 42 cm var tredje dag. Då räknade jag 21 delat på 3 =7
  Då fick jag fram att han skottade 7 gånger på 3 veckor.

  Sedan tog jag 42 cm för att han skottade så mycket varje gång, gånger 7 för att så mycket skottade han på 3 veckor.
  (42•7=294)
  Sedan använde jag subtraktion och räknade 892 alltså hur mycket det snöade sammanlagt minus 294.
  (892-294=588)
  Alltså blir svaret att det blir kvar 588cm snö när han hade skottat klart.

  SvaraRadera
 23. Jag tänker och förklarar såhär...

  Vi börjar med att räkna ut hur många dagar de är på 3 veckor, vi vet att de är 7 dagar på en vecka, för att räkna ut hur många dagar de på 3 veckor måste vi ta 7 x 3 = 21. Det är 21 dagar på tre veckor vet vi då. Sen måste vi då räkna ut hur mycket de snöar på 3 veckor, de blir alltså 42 x 21 = 882. Det har alltså snöat 882 cm på tre veckor. På 3 veckor skottar han 7 gånger och han skottar 42 cm på en dag då räknade vi ut att de måste bli 42 x 7 = 294 cm.
  Det snöar 882 cm och han skottar 294 cm för att räkna ut hur mycket snö de blir kvar måste vi ta 882 x 294 = 588, Svar: 588 cm snö finns de kvar.

  SvaraRadera
 24. Jag tänker och förklarar så här.

  Jag räknade ut 3 x 7 = 21. 21 dagar.

  42cm hög med snö var det. Då tog jag 42 x 7 = 294cm har han skottat. På 3 veckor är det 21 dagar. 42 x 21 = 882cm snöar det. Då tog jag 882 - 294 = 588. 588cm snö är det kvar

  SvaraRadera
 25. Jag förklarar så här...

  Man måste först se hur många dagar det blir. Och då måste man
  multiplicera 3 med 7, och det blir 21 dagar. Så det snöar 42cm på 21 dagar.

  Men sen måste man fortsätta.
  Då så multiplicerar vi 42cm med 21 dagar, och vad blir det? Jo, det blir 882. Och då har jag kommit fram till att det snöar 882cm på 21 dagar.

  Men Johan skottar bara var tredje dag.
  Och för att veta hur många dagar han skottar delar jag 21 dagar med var tredje dag. Alltså 21 delat på 3. Och det blir 7 dagar han skottar på 21 dagar.

  Sen så måste man också ta 42cm multiplicerat med 7 dagar. Det är 249cm.
  Och till sist ta alla cm:rar, alltså 882. 882 minus 294. Och det blir 588!

  Det är det lyckliga svaret!!

  SvaraRadera
 26. Jag tänkte så här:
  Först gångrade jag 42cm med 7. För att få veta hur mycket det snöade på en vecka. Sen gångrade jag 294cm med 3 för att få veta hur mycket hur mycket det snöade på 3 veckor.

  Sedan räknade jag ut att han skottade 7 gånger på 21 dagar. Efter det så gångrade jag 42cm med 7, för att få veta hur mycket han skottade på dom 7 dagarna (han skottade 42cm alla 7 dagarna).

  När jag gångrade 42cm med med 7 så fick jag svaret 294cm. Så då tog jag 882cm minus 294cm (jag fick svaret 882cm när gångrade 295cm med 3.

  Då fick jag att det blir 588cm kvar.

  SvaraRadera
 27. Bravo alla.
  Bra att ni löste problemet på så olika sätt. Otroliga tankegångar. Otroligt att uppgiften kunde lösas på så olika sätt.

  SvaraRadera
 28. Ett riktigt bra problem ni gjort! Johan, Gustav och Maximus. Eleverna jobbade hårt för att hitta lösningen på prolemet.

  SvaraRadera